Aktuelle Kurse

Aktuell laufende Kurse

Aktuell laufen folgende Kurse:

Outdoor-Fitness

montags, 18.45-19.45 Uhr (Kurpark, Krankenkassenbezuschussung)

              Kurs III: 21.08. bis 09.10.; 8x

donnerstags, 17.00-18.00 Uhr (Kurpark, Krankenkassenbezuschussung)

              Kurs IV: 24.08. bis 12.10.; 8x

 

Rückenfitness

donnerstags, 18.30-19.45 Uhr („urban apes“, Krankenkassenbezuschussung)    

               Kurs V: 24.08. bis 12.10.; 8x