Aktuelle Kurse

Aktuell laufende Kurse

Aktuell laufen folgende Kurse:

Outdoor-Fitness

montags, 18.45-19.45 Uhr (Kurpark, Krankenkassenbezuschussung)

              Kurs I: 15.04. bis 10.06.; (ohne 20.05.); 8x

 

Rückenfitness

montags, 17.00-18.15 Uhr („urban apes“, Krankenkassenbezuschussung)    

               Kurs I: 15.04. bis 10.06.; (ohne 20.05.); 8x

 

Yoga to energize

mittwochs, 19.00 bis 20.00 Uhr („urban apes“)

                Kurs I: 10.04. bis 12.06.; (ohne 01. und 22.05.); 8x

 

Rückenfitness am Vormittag

donnerstags, 10.00-11.15 Uhr („Bülows Kamp“, Krankenkassenbezuschussung)    

               Kurs I: 04.04. bis 13.06.; (ohne 02.; 09. und 23.05.); 8x